• Aбстрактні постери

    Абстрактні постери - це спрощення реальності. Це думка, яка народилася в процесі відкидання несуттєвого для того, щоб побачити головне. Абстрактне мистецтво допомагає вийти з безвихідного положення, на узагальненому рівні описати невідомі явища, побудувати припущення і побачити проблему з різних точок зору.

    Abstract posters